Accessing the Countryside (toegankelijkheid van het platteland)

Accessing the Contryside was een Interreg IVA project dat liep van 1 maart 2008 tot 30 juni 2013, waarin partnerorganisaties uit Engeland en Vlaanderen (België) zich verenigden om:

• de toegankelijkheid van landschapsgebieden te verbeteren voor een reeks uiteenlopende gebruikers, waaronder plaatselijke bewoners en toeristen, maar ook gebruikers zoals jonge gezinnen en ouderen
• daadwerkelijke verbetering aan te brengen in het natuurlijke milieu, teneinde de biodiversiteit te bewaren en te verbeteren en om flora en fauna te beschermen, in hun natuurlijke omgeving langs de kust.

U vindt meer informatie over de partnerorganisaties en hun rol in het project op de partnerpagina's.


Hoe bereikten wij onze doelen?

We zullen de doelstellingen van ons project bereiken via drie hoofdactiviteiten. Volg onderstaande links voor meer informatie over deze activiteiten:
Het ontwikkelen van duurzame landschapsbeheersystemen
De plaatselijke gemeenschap betrekken
Toegankelijkheidsverbetering in onze landschappen

Grensoverschrijdende activiteiten

Accessing the Countryside bood organisaties in West-Vlaanderen en East Sussex de kans om samen te werken aan problemen in beide regio's. Het project omvat grensoverschrijdende activiteiten die het personeel van de projectpartners in staat stelden om in een interculturele sfeer samen te werken. Tot deze evenementen behoren de organisatie van uitwisselingsmomenten en de organisatie van technische werkgroepen voor personeel en vrijwilligers. Zo konden zij van elkaar leren en zo werden netwerken gevormd tussen de vier organisaties.
Ontdek meer over deze evenementen