De plaatselijke gemeenschap erbij betrekken

Een belangrijk doel van het project is om leden van de plaatselijke gemeenschap te betrekken bij de verbetering van hun milieu. In Vlaanderen zijn plaatselijke gemeenschappen bezig actieplannen voor hun gemeente te schrijven. In East Sussex werken wij samen met het Local Access Forum (Forum voor plaatselijke toegang) en hebben wij een programma met milieuactiviteiten voor het onderwijs en wandelingen met gids. In beide landen kan het publiek via onze website contact met ons nemen om hun mening te geven.

Personen die er actiever bij betrokken willen zijn, kunnen zich als vrijwilliger aanbieden voor landschapsbeheer of deelnemen aan onze verbetering van toegangswegen. Wij hebben trainingsprogramma's voor vrijwilligers zodat zij hun vaardigheden in landschapsbeheer kunnen ontwikkelen en een bijdrage kunnen leveren aan de bescherming van het wild. Eenmaal getraind zullen vrijwilligers met ons kunnen samenwerken om ons te helpen bij het beheer van padennetwerken en landschapsterreinen. Vrijwilligers die deelnemen aan het gevorderde trainingsprogramma kunnen een loopbaan in landschapsbeheer volgen.

Tot dusver voeren onze vrijwilligersteams verbeteringen aan de biodiversiteit uit en plaatsen benodigdheden voor gemakkelijke toegang tot landschapsterreinen, zoals hekkens en bruggen. Wij hebben ook actiegroepen voor belanghebbenden opgezet.

Meer weten over Accessing the Countryside? Bezoek onze projectpagina.