Partners

Accessing the Countryside was een partnerschap tussen East Sussex County Council (het ‘provinciebestuur’ van East Sussex) in Engeland en de Provincie West Vlaanderen, apb Westtoer en het Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels vzw in Vlaanderen. Onze organisaties hebben zich verenigd om kennis en ervaring door te geven inzake landschapsbeheer en -behoud. Dit is voor ons een unieke gelegenheid om gezamenlijk manieren te zoeken om gebieden en paden op het platteland beter toegankelijk te maken voor diverse gebruikers, zodat lokale bewoners en toeristen er baat bij hebben.

East Sussex en Vlaanderen zijn kustgebieden met vergelijkbare problemen, zoals vb. het beheer van het recht van doorgang over private gronden. Het project geeft ons de mogelijkheid om verschillende methodes om deze problemen aan te pakken van elkaar te leren.

Voor meer informative over de partnerorganisaties, volg onderstaande links.

East Sussex County Council

Provincie West-Vlaanderen

Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels

Westtoer