East Sussex County Council

East Sussex County Council (ESCC) is de lokale overheidsinstantie van het gewest East Sussex, een kustgewest in Zuid-oost-Engeland.

Bij ESCC wordt het project Accessing the Countryside (toegankelijkheid van het platteland) geleid door de dienst milieu. Deze dienst is verantwoordelijk voor het beheer van 15 landschapsterreinen die een gebied van ongeveer 1500 ha beslaan en 3200 km recht van doorgang.

In East Sussex richt het project zich op de verschillende landschappen in het hele gewest die wij beheren en beschermen. Deze betreffen een reeks verschillende natuurgebieden: van kustgebieden bestaande uit zandduinen, kiezelstranden en moerasland, tot landelijk natuurgebied in het binnenland in het Noorden van het gewest.

Waarom wij deelnemen

Veel gebieden in East Sussex worden geclassificeerd als een Gebied van Bijzondere Natuurlijke Schoonheid. Het project Accessing the Countryside zal ons helpen om:

 • onze landschapsterreinen en ons recht van doorgang te beschermen
 • toegankelijkheid tot het landschap te verbeteren voor verschillende gebruikersgroepen

Terwijl het gewest hoofdzakelijk landelijk is, woont driekwart van de bevolking in verstedelijkte gebieden. Het project wil bewoners van deze verstedelijkte centra aanmoedigen om landschapsgebieden te bezoeken en deel te nemen aan evenementen en vrijwilligerswerk.

ESCC staat bekend om het aannemen van vrijwilligers en trainees om aan de zijde van betaald personeel te werken aan het onderhoud van paden en landschapsterreinen. Het project geeft ons de kans om onze ervaring en ideeën over deze manier van werken aan anderen door te geven.

Aangezien wij de enige Engelse partner in het project zijn, willen onze partners graag meer van ons horen over het Engelse model voor landschapsbeheer en recht van doorgang. En daarbij is het ook voor ons interessant om de ideeën van onze Vlaamse tegenhangers te horen.

Wat wij doen

Tot de activiteiten die wij zullen uitvoeren als onderdeel van het project behoren:

 • biodiversiteitsonderzoeken
 • de ontwikkeling van database software voor planning, vastlegging en beheer van landschapsterreinen.
 • een programma met werkactiviteiten voor vrijwilligers en een voltijds trainingsprogramma voor trainers
 • openbare evenementen
 • consultatie met gebruikersgroepen
 • toegangsverbeteringen, interpretatie en beheer van natuurlijke omgeving.

Informatie over komende evenementen vindt u op onze evenementenpagina.

Werkzaamheden die wij tot dusver hebben uitgevoerd omvatten:

 • het controleren van de begaanbaarheid van paden ter beoordeling van de huidige mate van toegankelijkheid en welke verbeteringen uitgevoerd zouden kunnen worden
 • training voor toegangscontrole
 • werk met leerlingen en vrijwilligers
 • onderzoek naar geschikte database systemen
 • zomerevenementen voor kinderen en evenementen voor alle leeftijden in zomer 2010 - zie evenementenpagina
 • verbetering van paden en terreinverbetering in heel East Sussex om veiligere toegang te kunnen bieden aan een reeks gebruikers, maar ook om toegang te verschaffen tot gedeeltes van de route die voorheen afgesloten waren
 • abonnement op www.greenstat.org.uk